Duurzaamheidsdoelstellingen voor de sector

Relevante overheidsfuncties

Sector klassen

#ww88T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik


Vragen, antwoorden en opmerkingen over #ww88T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen & diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Add a New Comment


Navigatiehulp: Slechts een beperkt aantal paginas zijn beschikbaar in het Nederlands. Voor al deze paginas is er ook een versie in de talen aangegeven in de rechterbovenhoek. Er zijn echter meer paginas in de acht "internationale" talen en daarom is er geen structurele link van de anderstalige naar deze pagina. U kunt terugkeren naar het nederlandstalig hoofdstuk via de link in de voettekst. Tevens kunt u in het hoofdstuk navigeren via de inhoudstafel en de kopmenu (landen).