Duurzaamheidsdoelstellingen voor de sector

#SDG02: Bestrijd honger met veilige, voedzame en duurzame voeding

#SDG06: Maak drinkbaar water en sanitair beschikbaar voor iedereen

#SDG08: Stimuleer duurzame economische groei, help iedereen aan waardig werk

#SDG12: Zorg voor duurzame consumptie- en productieketens

#SDG14: Bescherm de zeeën en beheer hun grondstoffen op een duurzame manier

#SDG15: Bescherm en herstel onze ecosystemen, leid een duurzaam bosbeheer en bestrijd verwoestijning en verschraling

Relevante overheidsfuncties

#cofog0421 - Landbouw,

#cofog0422 - Bosbouw,

#cofog0423 - Visvangst en jacht

#cofog0471 - Distributive trades, storage and warehousing (CS)

#cofog0482 - R&D Agriculture, forestry, fishing and hunting (CS)

#cofog0530 - Vermindering van de milieuverontreiniging

#cofog0540 - Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen

#cofog0630 - Watervoorziening

Sectorklassen

#ww88A - Landbouw, bosbouw en visserij


Vragen, antwoorden en opmerkingen over #ww88A - Landbouw, bosbouw en visserij

Add a New Comment


Navigatiehulp: Slechts een beperkt aantal paginas zijn beschikbaar in het Nederlands. Voor al deze paginas is er ook een versie in de talen aangegeven in de rechterbovenhoek. Er zijn echter meer paginas in de acht "internationale" talen en daarom is er geen structurele link van de anderstalige naar deze pagina. U kunt terugkeren naar het nederlandstalig hoofdstuk via de link in de voettekst. Tevens kunt u in het hoofdstuk navigeren via de inhoudstafel en de kopmenu (landen).