Tabblad gids

A - Landbouw, bosbouw en visserij
B - Winning van delfstoffen
C - Industrie
D - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F - Bouwnijverheid
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
H - Vervoer en opslag
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J - Informatie en communicatie
K - Financiële activiteiten en verzekeringen
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N - Administratieve en ondersteunende diensten
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
P - Onderwijs
Q - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R - Kunst, amusement en recreatie
S - Overige diensten
T - Huishoudens als werkgever; niet-differentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U - Extraterritoriale organisaties en lichamen


The ISIC and COFOG class numbers and names describing the tags are from the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 (2008) and the Classification of the Functions of Government (2000) by United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division © 2008, 2000 United Nations. The ISIC and COFOG class numbers and names are reprinted with written expresses permission of the United Nations.


Vragen, antwoorden en opmerkingen over Alle Economische Activiteiten (#isic)

Add a New Comment


Navigatiehulp: Slechts een beperkt aantal paginas zijn beschikbaar in het Nederlands. Voor al deze paginas is er ook een versie in de talen aangegeven in de rechterbovenhoek. Er zijn echter meer paginas in de acht "internationale" talen en daarom is er geen structurele link van de anderstalige naar deze pagina. U kunt terugkeren naar het nederlandstalig hoofdstuk via de link in de voettekst. Tevens kunt u in het hoofdstuk navigeren via de inhoudstafel en de kopmenu (landen).