#Tags voor Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in Nederland (#sdgNL)

#sdg01NL: Beëindig alle vormen van armoede, overal ter wereld
#sdg02NL: Bestrijd honger met veilige, voedzame en duurzame voeding
#sdg03NL: Verzeker gezondheid en welzijn voor alle leeftijden
#sdg04NL: Garandeer toegankelijk en degelijk onderwijs voor iedereen
#sdg05NL: Garandeer gelijke rechten voor vrouwen, geef meisjes en vrouwen meer slagkracht
#sdg06NL: Maak drinkbaar water en sanitair beschikbaar voor iedereen
#sdg07NL: Geef iedereen toegang tot betaalbare en duurzame energie
#sdg08NL: Stimuleer duurzame economische groei, help iedereen aan waardig werk
#sdg09NL: Bouw aan een robuuste infrastructuur en industrie waar iedereen beter van wordt, stimuleer vernieuwing
#sdg10NL: Verminder de ongelijkheid over alle landsgrenzen heen
#sdg11NL: Maak steden duurzaam, veilig en open voor iedereen
#sdg12NL: Zorg voor duurzame consumptie- en productieketens
#sdg13NL: Neem dringende maatregelen tegen de klimaatverandering en haar effecten
#sdg14NL: Bescherm de zeeën en beheer hun grondstoffen op een duurzame manier
#sdg15NL: Bescherm en herstel onze ecosystemen, leid een duurzaam bosbeheer en bestrijd verwoestijning en verschraling
#sdg16NL: Stimuleer vredevolle en open gemeenschappen met duurzame ontwikkeling, toegankelijke rechtspraak en integere overheidsinstellingen
#sdg17NL: Vergroot de middelen voor duurzame ontwikkeling en laat de internationale samenwerking heropleven


#Tags voor de functies van de overheid in Nederland (#cofogNL)

Tabblad gids

01 - Algemeen bestuur
02 - Defensie
03 - Openbare orde en veiligheid
04 - Economische zaken
05 - Milieubescherming
06 - Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen
07 - Gezondheid
08 - Recreatie, cultuur en religie
09 - Onderwijs
10 - Sociale zekerheid

#Tags voor economische activiteiten in Nederland (#isicNL)

Tabblad gids

A - Landbouw, bosbouw en visserij
B - Winning van delfstoffen
C - Industrie
D - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F - Bouwnijverheid
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
H - Vervoer en opslag
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J - Informatie en communicatie
K - Financiële activiteiten en verzekeringen
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N - Administratieve en ondersteunende diensten
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
P - Onderwijs
Q - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R - Kunst, amusement en recreatie
S - Overige diensten
T - Huishoudens als werkgever; niet-differentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U - Extraterritoriale organisaties en lichamen


The ISIC and COFOG class numbers and names describing the tags are from the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 (2008) and the Classification of the Functions of Government (2000) by United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division © 2008, 2000 United Nations. The ISIC and COFOG class numbers and names are reprinted with written expresses permission of the United Nations.Vragen, antwoorden en opmerkingen over Nederland

Add a New Comment


Navigatiehulp: Slechts een beperkt aantal paginas zijn beschikbaar in het Nederlands. Voor al deze paginas is er ook een versie in de talen aangegeven in de rechterbovenhoek. Er zijn echter meer paginas in de acht "internationale" talen en daarom is er geen structurele link van de anderstalige naar deze pagina. U kunt terugkeren naar het nederlandstalig hoofdstuk via de link in de voettekst. Tevens kunt u in het hoofdstuk navigeren via de inhoudstafel en de kopmenu (landen).