#SDG01: Beëindig alle vormen van armoede, overal ter wereld

#SDG02: Bestrijd honger met veilige, voedzame en duurzame voeding

#SDG03: Verzeker gezondheid en welzijn voor alle leeftijden

#SDG04: Garandeer toegankelijk en degelijk onderwijs voor iedereen

#SDG05: Garandeer gelijke rechten voor vrouwen, geef meisjes en vrouwen meer slagkracht

#SDG06: Maak drinkbaar water en sanitair beschikbaar voor iedereen

#SDG07: Geef iedereen toegang tot betaalbare en duurzame energie

#SDG08: Stimuleer duurzame economische groei, help iedereen aan waardig werk

#SDG09: Bouw aan een robuuste infrastructuur en industrie waar iedereen beter van wordt, stimuleer vernieuwing

#SDG10: Verminder de ongelijkheid over alle landsgrenzen heen

#SDG11: Maak steden duurzaam, veilig en open voor iedereen

#SDG12: Zorg voor duurzame consumptie- en productieketens

#SDG13: Neem dringende maatregelen tegen de klimaatverandering en haar effecten

#SDG14: Bescherm de zeeën en beheer hun grondstoffen op een duurzame manier

#SDG15: Bescherm en herstel onze ecosystemen, leid een duurzaam bosbeheer en bestrijd verwoestijning en verschraling

#SDG16: Stimuleer vredevolle en open gemeenschappen met duurzame ontwikkeling, toegankelijke rechtspraak en integere overheidsinstellingen

#SDG17: Vergroot de middelen voor duurzame ontwikkeling en laat de internationale samenwerking heroplevenVragen, antwoorden en opmerkingen over Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (#SDGs)

Add a New Comment


Navigatiehulp: Slechts een beperkt aantal paginas zijn beschikbaar in het Nederlands. Voor al deze paginas is er ook een versie in de talen aangegeven in de rechterbovenhoek. Er zijn echter meer paginas in de acht "internationale" talen en daarom is er geen structurele link van de anderstalige naar deze pagina. U kunt terugkeren naar het nederlandstalig hoofdstuk via de link in de voettekst. Tevens kunt u in het hoofdstuk navigeren via de inhoudstafel en de kopmenu (landen).