Duurzaamheidsdoelstellingen voor de sector

Relevante overheidsfuncties

#cofog0510 - Afvalbeheer
#cofog0520 - Beheer van afvalwater
#cofog0530 - Vermindering van de milieuverontreiniging
#cofog0610 - Huisvestingsprojecten
#cofog0620 - Stads- en plattelandsontwikkeling
#cofog0630 - Watervoorziening
#cofog0650 - Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen
#cofog0740 - Openbare gezondheidszorg
#cofog1060 - Huisvesting

Sector klassen

#ww88E - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringVragen, antwoorden en opmerkingen over #ww88E - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Add a New Comment


Navigatiehulp: Slechts een beperkt aantal paginas zijn beschikbaar in het Nederlands. Voor al deze paginas is er ook een versie in de talen aangegeven in de rechterbovenhoek. Er zijn echter meer paginas in de acht "internationale" talen en daarom is er geen structurele link van de anderstalige naar deze pagina. U kunt terugkeren naar het nederlandstalig hoofdstuk via de link in de voettekst. Tevens kunt u in het hoofdstuk navigeren via de inhoudstafel en de kopmenu (landen).