#sdg2 - Kukomesha njaa, kupata usalama wa chakula na kuboresha lishe, na kukuza kilimo endelevu