#sdg6 - Hakikisha kupatikana na usimamizi endelevu wa maji na usafi wa mazingira kwa wote