#sdg17 - Kuimarisha njia za utekelezaji na kurudisha ushirikiano wa ulimwengu kwa maendeleo endelevu