Revision types:  ALL
 new pages
 source changes
 title changes
 page name changes
 tags changes
 metadata changes
 files changes
From categories:
Revisions per page:
page 1123...next »
tl2: #isic8730 - Mga aktibidad sa pangangalaga sa paninirahan para sa matatanda at may kapansanan A 21 Jan 2021 13:45 (rev. 7) wikinetixguest
Added tags: pasilidad-na-tumutulong-sa-pang-araw-araw-#cpc9322. Removed tags: tulong-na-nabubuhay-#cpc9322.
tl2: #isic8720 - Mga aktibidad sa pantahanang pangangalaga para sa mabagal sa pag-iisip, kalusugan sa isip at pag-abuso... A 21 Jan 2021 13:16 (rev. 10) wikinetixguest
Added tags: mapag-galing-na-tahanan-sa-saykayatriko-#cpc9330. Removed tags: mapanglaw-na-tahanan-sa-saykayatriko-#cpc9330.
tl2: #isic8710 - Mga pantahanang pangangalaga na pasilidad A 21 Jan 2021 12:36 (rev. 10) wikinetixguest
Added tags: mapag-galing-na-tahanan-#cpc9321. Removed tags: mapanglaw-na-tahanan-#cpc9321.
en: #2030Agenda S 15 Jan 2021 17:40 (rev. 99) janbmgo
en: #2030Agenda S 10 Jan 2021 22:55 (rev. 98) janbmgo
en: #2030Agenda S 10 Jan 2021 22:53 (rev. 97) janbmgo
en: #2030Agenda S 10 Jan 2021 22:39 (rev. 96) janbmgo
page 1123...next »